• +32 477 59 13 88
  • +32 483 29 66 28

Gebruiksvoowaarden

Het gebruik van de www.vitalherbs.net website is onderworpen aan de volgende bepalingen en beperkingen. De toegang tot en het gebruik van de website www.vitalherbs.net (hierna te noemen: "de site") impliceert dat de gebruiker het onderstaande aanvaardt:

Vital'Herbs (Zoma srl) wijst expliciet iedere aansprakelijkheid af voor enige schade die het gevolg is van, of samenhangt met de toegang tot of het gebruik van de site. De foutloze en/of ononderbroken werking van de site kan niet worden gegarandeerd.

Er zal door geen van de ondernemingen enige garantie of verklaring worden afgegeven, expliciet noch impliciet, ten aanzien van de redelijkheid, de juistheid dan wel de volledigheid van de informatie die op de site wordt gepubliceerd of via de site toegankelijk is. Vital'Herbs (Zoma srl), de bestuurders en/of medewekers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op de site wordt/worden gepubliceerd of voor de informatie en/of aanbevelingen die via de site beschikbaar is/zijn. Informatie en aanbevelingen kunnen op ieder moment zonder verdere vooraankondiging worden gewijzigd.

Alle afbeeldingen op de site, waaronder begrepen alle teksten, foto's, grafisch materiaal, grafieken, (handels)namen, logo's, en alle merknamen zijn het volledige eigendom van danwel in licentie bij Vital'Herbs (Zoma bvba) en vallen onder het copyright, recht van handelsmerk en/of enige ander intellectueel eigendomsrecht. Het (intellectueel) eigendomsrecht wordt op generlei wijze overgedragen aan de (juridische) entiteit die toegang heeft tot de site. De inhoud van de site is alleen bestemd voor privégebruik en mag niet voor commerciële doeleinden worden aangewend. Zonder schriftelijke toestemming vooraf van Vital'Herbs (Zoma srl) is het de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te kopiëren, over te dragen, verspreiden of circuleren of deze tegen betaling aan derden beschikbaar te stellen.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere internetsites die niet het eigendom zijn van Vital'Herbs (Zoma srl) zijn alleen opgenomen ter informatie van de gebruiker. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites wordt niet aanvaard. De informatie op de internet website is onvolledig voor een geneeskundige behandeling van uw paard en vervangt in geen geval een duidelijk therapeutisch oordeel. Vital'Herbs (Zoma srl) is dan ook geenszins verantwoordelijk bij uw beslissing, handeling of verzuim ten gevolge van een informatie die u uitsluitend op de site heeft gevonden. Als uw paard verzorging nodig heeft, moet u altijd een dierenarts raadplegen.

Door voortzetting van uw bezoek aan onze website , accepteert u het gebruik van cookies om ons in staat om uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer lezen